Liên hệ chúng tôi

Đăng ký học ngay

Rightway education and services

Professional Year Program

Level 1, 420 Collins Street, Mellboume City, VIC 3000, Australia.

Tel:  03 8687 2166 

Thời gian làm việc:

      Mon.   9:00 am – 5:00 pm

      Tue.    9:00 am – 5:00 pm

      Wed.   9:00 am – 5:00 pm

      Thu.    9:00 am – 5:00 pm

      Fri.      9:00 am – 5:00 pm

      Sat.     Closed

      Sun.    Closed